ZONE63 Tags MAC

Tag: MAC

MAC Marrakesh trên môi
Xin chào, Bài đánh giá ngắn ngày hôm nay mình sẽ dành để viết về MAC Marrakesh, một thỏi son nằm trong bộ sưu tập MAC Throwback. Đây là bộ sưu tập được MAC tạo ra nhằm đưa những màu son và màu mắt của hãng trong thập niên 90...